Кандидаттың биографиясы. Биография кандидата

Наш кандидат

Маликова Лаура 1989 жылы туылған. Маликова Лаура родилась в 1989 году.

2006 жылы М.Әуезов атындағы мектепті «Алтын белгімен» бітірді. В 2006 году закончила школу имени М.Ауезова со знаком «Алтын белгі».

Қазақ-Британ Техникалық Университетін «химик-технолог» мамандығы бойынша бітірді, сондай-ақ инженер-эколог мамандығы бойынша оқыды. Закончила Казахстанско-Британский Технический Университет по специальности «химик-технолог», также училась на инженера-эколога.

Арктидағы Свалбард аралында климаттың өзгеруіне және әлеуметтік аспектке байланысты экспедицияда болды. Участвовала в экспедиции по изучению изменения климата и социальных аспектов на Арктическом острове Свалбард в Северном Ледовитом океане.

Мұнай-газ, уран өндіру, автожолдар салу жобаларында еліміздің өңірлерінде эколог, координатор қызметінде жұмыс атқарған. Работала координатором, инженером-экологом в нефтегазовой сфере (Запад Казахстана), добычи урана (Юг Казахстана), строительства автомобильных дорог (Север Казахстана).

Жобалау ұйымында жұмыс жасаған. Работала в организации по экологическому проектированию.

Мемлекеттік және халықаралық ұйымдарға кеңес берумен айналысқан. Консультировала международные и государственные организации по вопросам экологии.

2017 жылдың қысында ол Қазақстан астанасындағы түтінге байланысты ауаның ластану проблемасын белсенді түрде көтерді және  пікірталас алаңдарында, елорда мен елдің қалаларында ауаның ластануы туралы теледидар бағдарламаларында шешімдер ұсынды, және газға көшу арқылы ауаның ластануы проблемасын шешу үшін мемлекеттік қызметкерлермен кездесті. 2018 жылы елорда әкімі бұл шешімді қолдап, ел Президенті Назарбаев Н.Ә. астананы және солтүстік облыстарды газдандыру туралы бұйрық берді. Биыл астананы газдандырудың бірінші кезеңі жүзеге асырылады, оған ЖЭО мен Сарыарқа аймағының шағын аудандары кіреді. Көмірмен салыстырғанда газдың жануы кезінде қатты заттар (PM 2.5, PM 10) және күкірт оксидтері боламйды, бұл қоршаған ортаның сапасын жақсартады және адамдардағы респираторлық аурулардың қаупін азайтады.

Зимой 2017 года в связи со смогом в столице Казахстана активно освещала проблему загрязнения воздуха, и предлагала решения, выступала на дискуссионных площадках, на телепередачах по загрязнению воздуха в столице и в городах страны.  Встречалась с представителями государственных органов для решения проблемы загрязнения воздуха путем перехода на газ. В 2018 году Аким столицы поддержал данное решение, и Президент страны Назарбаев Н.А. дал соответствующее поручение о газификации столицы и северных регионов. В этом году будет реализован первый этап газификации столицы, и включает ТЭЦ и микрорайоны Сарыаркинского района. По сравнению с углем при сжигании газа исключается образование взвешенных веществ (PM 2.5, PM 10) и оксидов серы, что улучшает качество окружающей среды и минимизирует риски появления респираторных заболеваний у людей.

2018 жылы ол өзінің әріптестерімен бірге «Тәжірибешіл экологтар қауымдастығы» қоғамдық ұйымын құрды, ұйымның басты бағыттары — экологиялық нормативтерді қабылдауға қатысу арқылы қоршаған орта сапасын жақсарту, кәсіби экологтардың біліктілігін арттыру, экология саласындағы қоғамның хабардарлығын және халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Ол экологиялық құқық бойынша кәсіби экологтарға арналған тренингтер және «Экология» бағыты бойынша сабақ беретін ЖОО студенттеріне арналған қонақ дәрістерін оқыды. Студенттерге экологтың жұмысының практикалық жағын көрсету үшін кәсіпорындарға саяхаттар ұйымдастырды. «Экология» бағыты бойынша университеттің бағдарламаларын талдап, еңбек нарығының сұраныстарымен тығыз байланысты білім беру бағдарламаларын дайындады. Ол Орталық Азия елдерінің экологтарымен тығыз ынтымақтастықта, ауаны, суды, қалдықтарды және биоәртүрлілікті сақтау мәселелерін белсенді түрде көтеріп жүр. 2019 жылы БҰҰ-ның шақыруымен ол АҚШ-тағы Нью-Йорктегі климаттық саммитке Орталық Азия елдерінің жас экологы ретінде қатысты, және табиғи шараларды климаттың өзгеруіне қатысты нормативтік құжаттарға интеграциялауды ұсынды. Атмосфера, су, қалдықтар мен биоәртүрлілікті сақтау проблемаларын, қоршаған ортаға зиян келтіретін және экологиялық проблемалардың шешілуіне ықпал ететін кәсіпорындардың заңсыз әрекеттеріне қатысты белсенді түрде жұмыс жүргізеді.

В 2018 году вместе с коллегами основала общественную организацию «Ассоциация практикующих экологов», деятельность которой направлена на улучшение качества окружающей среды посредством участия в принятии нормативно-правовых актов в области экологии, обучения профессиональных экологов, повышения осведомленности населения в области экологии и международного сотрудничества по вопросам экологии. Читала тренинги для профессиональных экологов по экологическому праву, читала гостевые лекции для студентов ВУЗ, обучающих по направлению «Экология». Организовали для студентов поездки на предприятия с целью показать практическую сторону работы эколога. Анализировала программы ВУЗ по направлению «Экология» и готовила учебные программы, которые тесно связаны с запросами на рынке труда. Тесно сотрудничает с экологами стран Центральной Азии, активно освещает проблемы качества воздуха, воды, отходов и сохранения биоразнообразия. В 2019 году по приглашению ООН представляла молодых экологов стран Центральной Азии в климатическом саммите в Нью-Йорке в США. Выступала за интеграцию природных мер в регуляторные документы по изменению климата. Активно освещает проблемы качества воздуха, воды, отходов и сохранения биоразнообразия, незаконных действий предприятий, которые наносят ущерб окружающей среде и содействует разрешению экологических проблем.

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген. В совершенстве владеет казахским, русским и английскими языками.

Ол су тасқынынан зардап шеккен адамдарға көмек көрсету жөніндегі әлеуметтік жобаларға еріктілер ретінде қатысты және балалардың әлеуметтік бейімделуіне арналған балалар үйлеріне барды, ол күш ынтымақтастық пен бірлікте деп санайды. Участвовала в качестве волонтера в социальных проектах по помощи людям пострадавшим от наводнений и посещала детские дома для социальной адаптации детей, считает что сила в сотрудничестве и в единстве.

Ол сайлауға өзін-өзі ұсынған кандидат ретінде қатысады, ал сайлау бағдарламасы БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттарына сәйкес елдің тұрақты дамуына бағытталған.

На выборах участвует в качестве самовыдвиженца, и предвыборная программа направлена на устойчивое развитие страны в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.